Polityka Prywatności

I. Informacje ogólne

Niniejszym, szanując Państwa prywatność, udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy z Państwa wiedział w jakim zakresie Państwa dane osobowe są przetwarzane, w jakich celach zbierane, komu mogą być udostępniane, jak są chronione i jakie prawa w związku z tym Państwu przysługują.

Pragniemy poinformować, iż dokładamy wszelkiej staranności i jest to dla nas priorytetem aby dane, które Państwo nam przekazujecie były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dokument i treści w nim zawarte odnoszą się do strony internetowej: https://www.cedc.com (dalej: Witryna).

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych?
   

  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka CEDC International Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach, adres: 64-600 Oborniki, ul. Kowanowska 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051098, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5260209395, REGON: 002160096, BDO: 000010463 kapitał zakładowy: 1.199.367.000,00 zł (dalej „Administrator”).

  Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wysyłając korespondencję na adres wyżej podany, najlepiej z dopiskiem „dane osobowe” lub pocztą elektroniczną na adres: firma@cedc.com.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@cedc.com.

 2. Co rozumiemy przez „dane osobowe”?
   

  Dane osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o jej lokalizacji, jej identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tejże osoby fizycznej.

 3. Jakie dane przetwarzamy?
   

  W związku z użytkowaniem naszej Witryny przetwarzamy Państwa dane w postaci:

  1. danych, które Państwo podajecie poprzez wypełnienie formularza kontaktowego;
  2. danych, które Państwo podajecie poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego;
  3. danych, które Państwo przekazujecie wykorzystując adresy mailowe, numery telefonów podane w Witrynie;
  4. data urodzenia w celu potwierdzenia pełnoletności;
  5. ciasteczek (cookies).

II. Zakres, cele, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane w ramach formularza kontaktowego
   

  Dane osobowe podawane przez Państwa w trakcie wypełniania formularza kontaktowego dostępnego w Witrynie są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 2. Dane w ramach formularza reklamacyjnego
   

  Dane osobowe podawane przez Państwa w trakcie wypełniania formularza reklamacyjnego dostępnego w Witrynie są przetwarzane w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w związku z koniecznością zapewnienia należytej gwarancji i jakości produktów i usług świadczonych przez Administratora oraz zapewnienie prawa do reklamacji osobom, które nabyły produkty Administratora, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi ze zgłoszoną reklamacją, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przez 1 roku od momentu zgłoszenia reklamacji lub do momentu przedawnienia roszczeń związanych ze zgłoszeniem reklamacji.

 3. Dane przetwarzane w związku z wykorzystaniem adresów mailowych, numerów telefonów wskazanych w Witrynie
   

  Dane osobowe podawane przez Państwa w związku z wykorzystaniem adresów mailowych/numerów telefonów podanych w Witrynie np. w związku z chęcią podjęcia współpracy biznesowej, będą przetwarzane przez Administratora w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia współpracy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub przez okres realizacji podjętej współpracy.

 4. Data urodzenia w celu potwierdzenia pełnoletności
   

  Z uwagi na fakt, że Witryna zawiera treści o napojach alkoholowych dbamy o to, aby ich odbiorcami były osoby wyłącznie pełnoletnie. O potwierdzenie pełnoletności prosimy w przypadku wejścia na Witrynę. W tym przypadku potwierdzenie ukończenia 18 roku życia w postaci podania daty urodzenia jest obowiązkowe a informacja ta jest przetwarzana tylko i wyłącznie do potwierdzenia, że nie jesteście Państwo osobami małoletnimi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres trwałości plików cookie, które pozwalają na gromadzenie tych informacji.

 5. Pliki cookies
   

  Pliki cookies stosowane są w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.

  Zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika odbywa się, gdy Użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę. Wyrażenie zgody nie dotyczy „niezbędnych plików cookies”, na które Użytkownik nie musi wyrażać zgody, ponieważ są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Witryny.

  Zgodę na pozostałe pliki cookies, Użytkownik może wyrazić poprzez przystąpienie do korzystania z Witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies i kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie pliki cookies”. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na instalację żadnych innych plików cookies niż niezbędne, powinien wybrać opcję „Zezwól tylko na niezbędne”. Jeśli Użytkownik chce dokonać zmiany ustawień, powinien wybrać opcję „Ustawienia plików cookies”. Skorzystanie z tej opcji pozwala Użytkownikowi na dokonanie wyboru i wyrażenie zgód na wybrane pliki cookies.

  Komunikat dotyczący plików cookies wyświetla się tylko przy pierwszym wejściu do Witryny i jest widoczny aż do momentu dokonania odpowiednich ustawień lub akceptacji plików cookies. Zmiana dokonanych ustawień w zakresie plików cookies jest możliwa poprzez wybranie opcji „Ustawienia plików cookies” w trakcie korzystania z Witryny.

  Dodatkowo, z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies m.in. w zakresie ich zablokowania lub usunięcia. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Witrynie.

  W urządzeniu końcowym użytkownika, oprócz Administratora mogą zamieszczać pliki cookies także podmioty współpracujące z Administratorem m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe (w tej sytuacji zamieszczane przez nich pliki cookies są tzw. plikami cookies strony trzeciej (ang. third- party cookies).

  Rodzaje plików cookies

  Z uwagi na czas życia plików cookies, Witryna stosuje dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

  • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ylogowania, opuszczenia Witryny lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  Czas przechowywania plików cookies jest wskazany przy każdym pliku cookies w opcji „Ustawienia plików cookies”.

  Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, Witryna stosuje ich następujące rodzaje:

  NIEZBĘDNE PLIKI COOKIES

  Administrator stosuje niezbędne pliki cookies, które służą funkcjonowaniu Witryny, a także dostarczeniu użytkownikowi Witryny usług w związku z korzystaniem z Witryny i nie mogą zostać wyłączone. Na przechowywanie niezbędnych plików cookies, użytkownik Witryny nie musi wyrażać zgody.

  Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w związku z korzystaniem przez Użytkownika z funkcjonalności dostępnych w Witrynie.

  ANALITYCZNE PLIKI COOKIES

  Administrator stosuje analityczne pliki cookies w celu gromadzenia informacji na temat liczby wizyt i źródła ruchu w Witrynie, co pozwala na ustalenie sposobu w jaki użytkownik Witryny porusza się w Witrynie poprzez prowadzenie odpowiednich statystyk.

  Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem analitycznych plików cookies jest udzielona przez użytkownika zgoda, której udzielenie następuje w momencie akceptacji przechowywania plików w związku z wyborem opcji „Akceptuj wszystkie pliki cookies” lub w ”Ustawieniach plików cookies”. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdym momencie poprzez dokonanie zmian w opcji „Ustawienia plików cookies” dostępnej przez cały czas korzystania z Witryny.

  W ramach wykorzystania analitycznych plików cookies, Administrator korzysta m.in. z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez firmę Google. Dostawca tego narzędzia może przetwarzać dane gromadzone w ramach plików cookies we własnych celach, co może wiązać się z możliwością transferu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania przez dostawcę Google Analytics, a także możliwość kontaktu i informacji o przysługujących użytkownikom Witryny prawach jest dostępna w regulaminach i polityce prywatności ww. dostawcy m.in. pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

  MARKETINGOWE PLIKI COOKIES

  Administrator stosuje reklamowe pliki cookies w celu umożliwienia prezentacji w Witrynie spersonalizowanych treści dostosowanych do preferencji i zainteresowań użytkownika, a także personalizowania reklam wyświetlanych na innych stronach, aplikacjach, witrynach. W związku z wykorzystaniem reklamowych plików cookies dochodzi do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika, co pozwala na bardziej spersonalizowane prezentowanie treści (profilowanie użytkownika).

  Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem reklamowych plików cookies jest udzielona przez użytkownika zgoda, której udzielenie następuje w taki sam sposób jak opisany powyżej dla ANALITYCZNYCH PLIKÓW COOKIES.

  W ramach wykorzystania reklamowych plików cookies, Administrator korzysta m.in. z narzędzia dostarczanego przez firmę Meta – Pixel Meta. Jest to narzędzie pozwalające na mierzenie efektywności reklam wyświetlanych w ramach portali społecznościowych dostarczanych przez firmę Meta na podstawie analizy aktywności użytkownika w ramach Witryny. Firma Meta może łączyć zebrane informacje z innymi informacjami gromadzonymi w związku z korzystaniem z portalu społecznościowego Facebook i wykorzystywać je w innych celach niż te określone przez Administratora. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania przez dostawcę Meta Pixel, a także możliwość kontaktu i informacji o przysługujących Użytkownikom prawach jest dostępna w regulaminach i polityce prywatności ww. dostawcy m.in. pod linkiem: https://pl pl.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0..

  Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z plików cookies mogą być następujące podmioty: podmioty świadczące usługi, w tym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, programów komputerowych, systemów informatycznych oraz Witryny,  partnerzy Administratora, a także agencje marketingowe, reklamowe, podmioty dostarczające rozwiązania informatyczne wykorzystywane w procesie gromadzenia i obsługi plików cookies, a w uzasadnionych przypadkach, również podmioty wspierające Administratora w dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

  Dodatkowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych użytkowników w związku z korzystaniem z plików cookies, w tym w szczególności informacje o przysługujących prawach oraz możliwości kontaktu, znajdują się w punkcie V. niniejszej Polityki Prywatności.

III. Odbiorcy danych osobowych

W celu zapewnienia należytego funkcjonowania Witryny, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, działającym na zlecenie Administratora, tj.: w szczególności dostawcom usług IT, usług marketingowych, podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem, a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom państwowym. Pragniemy poinformować, że Państwa dane osobowe nie będą udostępniane przez Administratora poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.

IV. Profilowanie, dobrowolność podania danych osobowych

Przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Dane osobowe w postaci plików cookies marketingowych mogą podlegać profilowaniu w celu prezentowania Państwu spersonalizowanych treści marketingowych pod kątem zachowań na naszej Witrynie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wyłącznie w przypadku daty urodzenia jest obowiązkowe.

V. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Każdy osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w ramach korzystania z Witryny ma prawo:
   
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczania przetwarzania danych osobowych.
 2. W dowolnym momencie, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
 3. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w punkcie I niniejszej Polityki.
 4. W przypadku, w którym uznacie Państwo, że naruszamy Państwa prawa lub doszło do naruszenia danych osobowych, macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, w wypadku zmiany uwarunkowań biznesowych lub w celu dostosowania do zmiany przepisów prawa.
 2. Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności i ochrony danych osobowych należy kierować na adres e-mail: iod@cedc.com lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: CEDC International sp. z o.o ul. Kowanowska 48, 64-600 Oborniki, z dopiskiem „dane osobowe”.