Odpowiedzialność społeczna

Działając na rynku alkoholowym, dostrzegamy naszą szczególną rolę w promowaniu odpowiedzialnego podejścia do spożywania alkoholu. Wspierane przez nas edukacyjne kampanie społeczne mają na celu zmianę świadomości oraz postaw społecznych zarówno w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji, jak i sprzedaży wyrobów alkoholowych.

Piłeś? Nie jedź!

Głównym celem społecznej kampanii „Piłeś? Nie jedź!” jest ograniczenie liczby wypadków spowodowanych przez młodzież prowadzącą pojazdy pod wpływem alkoholu. Nasza Firma zaangażowała się w koordynowaną przez Związek Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego kampanię „Piłeś? Nie jedź”, której celem jest zwrócenie uwagi zarówno kierowców, jak i pasażerów na zachowanie trzeźwości podczas jazdy samochodem.

Mocny przekaz kreacji, skierowany przede wszystkim do osób młodych, zwracał uwagę na tragiczne konsekwencje związane z prowadzeniem pojazdów po spożyciu alkoholu. Kampanię wspierały dodatkowe działania, jak np. akcje w klubach i dyskotekach, skierowane do kierowców pomiędzy 18. a 30. rokiem życia, którzy według statystyk policyjnych powodują najwięcej wypadków drogowych.

Kampania była realizowana w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”, a jej partnerami byli m. in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Komenda Główna Policji, Polski Związek Motorowy oraz Polska Izba Paliw Płynnych.

Lepszy start dla Twojego dziecka

Od ponad 6 lat w ramach branżowej kampanii „Lepszy start dla Twojego dziecka” pomagamy edukować młode kobiety i ich otoczenie informując, że nawet niewielka ilość alkoholu spożywana w ciąży może mieć szkodliwy wpływ na rozwój dziecka. Pomimo, iż od kilku lat rośnie liczba kobiet zachowujących całkowitą abstynencję w okresie ciąży, nadal co dziesiąta przyszła matka przyznaje, iż spożywała alkohol spodziewając się dziecka.

Ogromną rolę w edukacji kobiet na temat skutków takiego postepowania mają również do spełnienia lekarze ginekolodzy, położne oraz personel medyczny.

Adresatkami kampanii są kobiety w wieku 18-35 lat, spodziewające się dziecka lub planujące ciążę, jak również osoby z ich najbliższego otoczenia. Dużą rolę odgrywają też działania skierowane do lekarzy ginekologów, pielęgniarek i położnych przekazujących wiedzę o możliwych skutkach picia alkoholu przez ciężarne.

Partnerami kampanii są m.in. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Polskie Towarzystwo Położnych.