Oświadczenie CEDC International sp. z o.o.

01-06-2020

CEDC International nie prowadzi jakiejkolwiek działalności związanej ze sprzedażą lub dystrybucją sprzętu medycznego, maseczek ochronnych czy też środków dezynfekcyjnych.

Dochodzą do nas informacje o fałszywych ofertach sprzedaży maseczek, środków dezynfekcyjnych lub sprzętu medycznego wystosowywanych ze strony internetowej używającej nazwy „CEDC”. Oświadczamy, że CEDC International sp. z o.o. nie prowadzi jakiejkolwiek działalności związanej ze sprzedażą lub dystrybucją sprzętu medycznego, maseczek ochronnych czy też środków dezynfekcyjnych.

 

Jakiekolwiek powoływanie się w przypadku tego typu działalności na nazwę naszej Spółki stanowi naruszenie prawa i jest na bieżąco zgłaszane organom ścigania.

 

Informujemy również, że jedynym oficjalnym adresem witryny internetowej naszej Firmy jest strona, na której Państwo się znajdujecie, czyli www.cedc.com.

 

***

 

CEDC International or any of our related companies do not conduct any activity related to a sale or distribution of medical equipment, protective masks or disinfectants.

 

We have been informed of the false sale offers relating to protective masks, disinfectants and medical equipment distributed from the website using the name “CEDC”. Please be informed that CEDC International sp. z o.o. or any of our related companies do not conduct any activity related to a sale or distribution of medical equipment, protective masks or disinfectants.

 

Any reference to the name “CEDC” used in relation to any activity of that type is made in violation of law and is being notified on ongoing basis to the law enforcement authorities.

 

The only official web page of our company is the one that you are currently browsing, i.e. www.cedc.com.

 

Aby przejść dalej musisz mieć ukończone 18 lat*.
You need to be 18+ years old to enter the site*.

Nie jestem osobą pełnoletnią / Jestem obywatelem USA w wieku poniżej 21 lat

 

I’m not 18+ years old or I’m U.S resident and I’m not 21 years old.

Leave / Wychodzę

Jestem osoba pełnoletnią / Jestem obywatelem USA w wieku powyżej 21 lat

 

I’m 18+ years old or I’m U.S resident and I’m 21 years old.

Enter / Wchodzę

While CEDC believes that the information posted on this website is accurate, and while CEDC may post new information from time to time, we do not assume any obligation to upgrade or correct such information and explicitly disclaim any duty to do so.

* U.S resident in order to enter this website have to be 21+ years old. / * W przypadku osób przebywających na terytorium USA, z niniejszej części serwisu nie mogą korzystać te, które nie ukończyły 21 lat.